Skrivarverkstad - Att skriva Fantasy


Myter, sagor och fantasy. Människans behov av att hitta på berättelser har funnits med så länge vi ägt orden. Att skriva fantasy skiljer sig lite från annat skrivande. Ofta utspelas berättelsen i en annan verklighet eller i en verklighet med helt andra spelregler.

Verkstadens upplägg: Utifrån beställarens och deltagarnas önskemål vägleder Jonna deltagarna genom berättelsens beståndsdelar, med fokus på dramaturgi och hur man fångar en läsare. Här koncentrerar vi oss på miljöbeskrivning. Hur bygger man upp en ny värld? En värld som i läsarens ögon ska uppfattas så reell att vi fångas och lever oss in i den. Vi lär oss bygga upp trovärdiga karaktärer och begrepp som hjälte och anti-hjälte. Hur undviker man att göra hjälten tråkig? Vem är anti-hjälten? Är hon girig, ohyfsad och självisk?
”Jag vill att deltagarnas egen fantasi ska stå i centrum samtidigt som de lär sig berättandets grundläggande strukturer” säger Jonna. ”Och hur en berättelse ska berättas finns naturligt inom varje människa.”
Deltagarnas fantasi tillåts flöda och varvas med många kortövningar så att den medfödda dramaturgiska förmågan kommer till uttryck.

Om författaren:
Jonna Berggren är utbildad pedagog med 20-årig yrkeserfarenhet. 2008 debuterade hon som författare med fantasyserien Isporten. Den har hittills utkommit med fyra titlar. I sina skrivarverkstäder kombinerar hon sina professioner för att hjälpa deltagarna att hitta sitt eget skrivande.


Tid: Från halvdag till flerdagsprojekt, skrivarläger.
Målgrupp: Mellanstadiet till gymnasiet.

Pris: Enligt Författarcentrums rekommendationer.

Bokning: genom Författarförmedlingen, tel. 031- 41 63 21.

För mer information: Jonna Berggren;
jonna.berggren@gmail.com
tel.0705-194060

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar