Skrivarverkstad - Att leka fram en spännande berättelse


Livet är fullt av berättelser och att berätta är en självklar del av att vara människa. I verkstaden delar Jonna Berggren, fantasyförfattare och pedagog, med sig av sina egna erfarenheter. Genom att praktisera många små korta övningar, varvat med lekfull pedagogik kommer deltagarna snabbt in i skrivandet.

Verkstadens upplägg: Utifrån beställarens och deltagarnas önskemål vägleder Jonna deltagarna genom berättelsens beståndsdelar, med fokus på dramaturgi och hur man fångar en läsare.
”Jag vill att deltagarnas egna idéer ska komma till uttryck” säger Jonna. ”Det är viktigt att jag som pedagog inte tillrättalägger och styr för mycket i min iver att vilja lära ut. Hur en berättelse ska berättas finns naturligt inom varje människa, det gäller bara att låta fantasin flöda och inte hindras av för många pekpinnar. Samtidigt är det bra att känna till vissa knep, vilket jag lägger in i verkstaden på ett lekfullt vis.

Jonna Berggren är utbildad pedagog med 20-årig yrkeserfarenhet. 2008 debuterade hon som författare med fantasyserien Isporten. Den har hittills utkommit med fyra titlar. I sina skrivarverkstäder kombinerar hon sina professioner för att hjälpa deltagarna att hitta sitt eget skrivande.


Tid: Från halvdag till flerdagsprojekt, skrivarläger.
Målgrupp: Mellanstadiet till gymnasiet.

Pris: Enligt Författarcentrums rekommendationer.

Bokning: genom Författarförmedlingen, tel. 031- 41 63 21.

För mer information: Jonna Berggren;
jonna.berggren@gmail.com
tel.0705-194060

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar